Preventiva

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
  • kakšno POMOČ potrebujete.

 

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim
 • če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite:

  • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja

 

 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

 

NEKAJ NAPOTKOV KAKO RAVNAMO OB GAŠENJU MANJŠIH POŽAROV, KO…

..zagori maščoba pri kuhi

-izklopimo štedilnik

-gorečo posodo pokrijemo z mokro krpo ali pokrovko

-uporabimo gasilnik če ga imamo

NIKOLI ne gasimo z vodo!

 

..zaznamo uhajanje plina v stanovanju

-takoj odpremo okna in  vrata, da naredimo prepih

-poskušamo najti vir uhajanja plina ter ga zapreti,zatesniti kličemo 112

-elektriko izklopimo le , če je stikalo izven prostora, kjer uhaja plin

NE prižigajmo luči ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili iskro, ter ne uporabljajmo odprtega ognja!

 

..zagori električni gospodinjski aparat

-takoj odklopimo napravo iz električnega omrežja

-gasimo z gasilnikom CO2 ali z gasilnim prahom ABC

-V skrajnem primeru lahko gasimo z vodo, a le v primeru, ko naprava ni več pod napetostjo.

 

..zagorijo saje v dimniku

-odstranimo vse vnetljive predmete iz bližine dimnika

-o požaru obvestimo stanovalce ter kličemo 112

-omogočimo gasilcem dostop v vse prostore

NIKOLI ne vlivajmo vode v dimnik, ter na odpirajmo dimniških vratic!

 

..zagori osebni avtomobil

-vozilo ustavimo ob robu vozišča in ugasnemo motor

-pokrov motorja odpremo le, če imamo pri roki gasilno sredstvo(gasilnik z gasilnim prahom vsaj 2kg)

-pri gašenju nekoliko odpremo pokrov motorja in usmerimo curek prahu na motor, nato pokrov zapremo

-ne odpirajmo pokrova motorja, če nimamo s čim gasiti, ker tako po nepotrebnem dovajamo kisik

-vsak smrad po dimu v vozilu je znak, da je nekaj narobe, zato takoj preverimo kaj!

-v sili  lahko gasimo tudi s peskom, zemljo ali snegom oz. motor prekrijemo s  ponjavo.

 

..gori obleka na človeku

Če vidimo človeka katerega obleka gori, ne sme tekati naokrog, temveč naj se  uleže na tla in se valja po tleh. Da se ogenj hitreje pogasi mu lahko pomagamo s
tem, da z odejo ovijemo obleko. Gorečo obleko moramo kar najhitreje spraviti z njegovega telesa, v nasprotnem primeru lahko dobi hude opekline. Poškodovanca čimprej odpeljemo k zdravniku.

 

…zagori stanovanje

-vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto

-za seboj zaprite vrata in okna

-umaknite posode z plinom ali gorivom (če je to možno)

-pokličite 112

-omogočite dostop gasilski enoti in ji posredujte informacije o požaru

-NE tavajte po dimu samo zaradi reševanja materialnih dobrin!

 

 

JAVNI SISTEM ALARMIRANJA

Alarmiranje prebivalstva se izvaja kot enoten sistem javnega alarmiranja v okviru avtonomnega informacijsko komunikacijskega sistema za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Organizira ga Uprava Republike Slovenije zazaščito in reševanje tako, da ga je mogoče upravljati in prebivalstvo alarmirati na lokalni, regijski ali državni ravni. Alarmiranje izvajajo Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje, pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije v skladu s to uredbo.

 

 

 

 

Znak za preizkus siren se uporabi vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri. Izvedejo ga centri za obveščanje kot redni preizkus sistema javnega alarmiranja, za katerega ni potrebna odločitev ali soglasje pristojnih ali pooblaščenih oseb.

 

UPORABA GASILNIH APARATOV

Gasilni aparati so predvsem koristni pri gašenju požarov, ki so še v začetni fazi. Da pa je gašenje uspešno pa moramo pri požaru imetu tudi ustrezen gasilni aparat.

SKUPINA

GORLJIVA SNOV

GASILNO SREDSTVO
 A– požar gorljivih trdnih snovi npr. les,papir,slama,tekstil,premog.. ABC-prah,
voda, pena
B – požar gorljivih tekočih snovi npr. bencin,nafta,olja,alkohol,
laki,smola,maščobe..
ABC-prah , CO2, pena
C– požar gorljivih plinov npr. metan,butan,zemeljski plin,acetilen,vodik ABC-prah,
CO2
D– požar kovin npr. magnezij,aluminij,natrij,kalij Specialni prah

 

Primeri gašenja :

  

 

 

 

 

 

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!