Občni zbor PGD Kriška vas 2018

V soboto 3. 2. 2018 je v gasilskem domu potekal občni zbor. Udeležilo se ga je preko 50 članov in 8 gostov.

 

Predsednik Jože Virant je podal poročilo o delovanju društva v letu 2017. Sledilo je poveljniško poročilo Janeza Jeršina o operativnem delu društva v letu 2017. Ostali funkcionarji so na kratko predstavili delovanje – vsak na svojem področju (blagajnik Dušan Strnad, predsednik nadzornega odbora Jože Zupančič, predsednica komisije za članice Marija Erjavec, predsednica komisije za mladino Irena Virant).

Na občnem zboru so potekale tudi redne volitve. Razrešeni so bili vsi dosedanji funkcionarji. Po izvedenem glasovanju so bili soglasno izvoljeni na nove funkcije:

 • predsednik: Gregor Šušteršič,
 • namestnik predsednika: Marko Virant,
 • tajnica: Marija Novak,
 • blagajničarka: Jasmina Markovič,
 • predsednik komisije za mladino: Matej Markovič,
 • predsednica komisije za mladino: Marija Erjavec,
 • predsednica nadzornega odbora: Marinka Virant,
 • predsednica disciplinske komisije: Ivica Zupančič,
 • poveljnik: Miha Virant,
 • namestnik poveljnika: Janez Jeršin,
 • podpoveljnik: Simon Strnad,
 • pomočnik poveljnika za IDA: Slavko Novak,
 • pomočnica poveljnika za prvo pomoč: Kristina Potokar,
 • pomočnik poveljnika za radijske zveze: Matjaž Jaklič,
 • glavni strojnik: Jože Jeršin,
 • orodjar: Uroš Jeršin,
 • hišnik: Franc Luknar.

Po dolgih letih uspešnega in plodnega delovanja so svoje funkcije predali naslednikom:

 • Jože Virant po 30 letih predsedniške funkcije,
 • Dušan Strnad po 30 letih blagajniške funkcije,
 • Jože Zupančič po 30 letih vodenja nadzornega odbora,
 • Janez Jeršin po 15 letih poveljniške funkcije.

 

Razrešeni člani so svojim naslednikom zaželeli veliko sreče, vsi novi funkcionarji pa so poudarili, da se zavedajo odgovornosti, ki jo prevzemajo s svojo izvolitvijo. Novi predsednik in poveljnik sta tudi predstavila okvirni plan dela za naslednjih pet let. Sledil je sprejem novih članov (10 novih članov in članic) in podelitev odlikovanj (podelitev diplom za napredovanje v činih, odlikovanja za dolgoletno delo, zahvale za dolgoletno opravljanje funkcij ter potrditev častnega predsednika društva Jožeta Viranta).

Uradnemu delu je sledilo druženje in bogata kulinarična pogostitev.

Slike so zbrane v galeriji.

Vam je vsebina všeč? Delite jo na družbena omrežja ali pošljite povezavo prijateljem. Hvala!